keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
การเก็บตัวที่เกินเวลากำหนดและการพักผ่อนของนักกีฬาฟุตบอล
Uncategorized

การเก็บตัวที่เกินเวลากำหนดและการพักผ่อนของนักกีฬาฟุตบอล

เมื่อมีการฝึกซ้อมนักกีฬาที่มีความหนักมากหรือเกินความต้องการของนักกีฬา โค้ชและผู้ฝึกสอนนั้นจะต้องสั่งนักกีฬาให้มีการหยุดการซ้อมหรืเป็นการพักชั่วคราวในขณะกำลังฝึกซ้อม

ถ้านักกีฬานั้นมีร่างกายที่เหนื่อยมากพอแล้วหรือมีอาการอ่อนล้ามากโดยโค้ชและผู้ฝึกสอนจะทำการสังเกตต้องมีการลดระยะเวลาในการฝึกซ้อมให้น้อยลงและในทางตรงข้ามให้เพิ่มเวลาในการทำกิจรรมนันทนาการต่างๆเพิ่มขึ้น แต่ถ้าพิจารณาแล้วนักกีฬาเกิดความอ่อนล้าจนเกินไปนั้นควรให้นักกีฬาไปพักประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ร่างกายของนักกีฬาพักผ่อน เมื่อนักกีฬามีอาการที่ดีขึ้นแล้วควรทำการฝึกซ้อมต่อการเก็บตัวนักกีฬาเกิดวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้านั้น หมายถึง ได้นำนักกีฬามาพักอยู่ในรูปแบบในการเก็บตัวเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป จึงทำให้มีปัญหาส่งผลเสียต่างๆ เช่น ส่งผลเสียถึงสภาพจิตใจของนักกีฬา เป็นต้น ในหลักของการเก็บตัวของนักกีฬานั้นได้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไว้ที่ประมาณ 2 สัปดาห์

แต่ถ้ามีเหตุผลที่จะต้องมีการเก็บตัวของนักกีฬาที่มีวันและเวลาที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีวาระได้กำหนดไว้ว่า วาระที่หนึ่ง ให้นักกีฬานั้นได้อยู่ในค่ายประมาณ 10-14 วันของการฝึกซ้อมแล้วให้นักกีฬาได้มีโอกาสในการกลับบ้านประมาณ 7 วันแล้วให้นักกีฬากลับมายังค่ายเหมือนเดิม วาระที่สองระหว่างการฝึกซ้อมหรืออยู่ในค่ายนั้นจะต้องมีกิจกรรมนันทนาการโดยไม่ให้นักกีฬาเกิดการจำเจมากขึ้น ต้องมีการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี สภาพสถานที่ในการพักอาศัยรวมถึงการพัฒนาในการฝึกซ้อมด้วย