keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
การขับเคลื่อนเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บของกีฬาฟุตบอล
Uncategorized

การขับเคลื่อนเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บของกีฬาฟุตบอล

การขับเคลื่อน เป็นลักษณะที่ทีมแพทย์และผู้ช่วยรักษาต่างได้ได้พานักกีฬาฟุตบอลออกจากนอกสนามโดยนักกีฬานั้นไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้จากอาการบาดเจ็บ เช่น การที่กระดูกหัก หมายถึงการที่ข้อเท้าต่อของกระดูก 2 ข้อนั้นมาชนกันด้วยความแรงจึงทำให้กระดูกทั้ง 2 ข้อนั้นได้มีการเคลื่อนออกจากกันที่ไม่อยู่ตามปกติ จึงเป็นสาเหตุให้ข้อกระดูกนั้นเกิดการฉีกขาดได้และยังมีกล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาทบริเวณนั้นได้เกิดการฉีกขาดด้วยเช่นกัน

กระดูกหักเป็นการเล่นกีฬาที่รุนแรงมากที่สุดของการเล่นกีฬาฟุตบอลนานๆครั้งจะได้พบเหตุการณ์ในลักษณะนี้แต่ในเหตุการณ์ที่พบนั้นมี 2 ลักษณะใหญ่ๆดังนี้

  1. กระดูกส่วนดังกล่าวได้มีการหักเกิดขึ้น แต่ยังมีบริเวณผิวหนังปกติ คือผิวหนังนั้นไม่มีการฉีกขาดเกิดขึ้นแต่กระดูกนั้นเกิดการหัก
  2. กระดูกส่วนดังกล่าวมีการหักเกิดขึ้นและบริเวณผิวหนังได้มีการฉีกขาดด้วยซึ่งจะเป็นอาการเจ็บที่รุนแรงมากดังนั้นจึงต้องมีการขับเคลื่อนนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บนั้นไปรักษาทางโรงพยาบาลขั้นต่อไปและการที่จะขับเคลื่อนนั้นจะต้องมีการสังเกตบาดแผลที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในลักษณะใดโดยจะมีหลักการสังเกตดังนี้ บริเวณที่กระดูกหักนั้นมีการผิดรูปไปจากเดิมหรือไม่ การจำกัดการเคลื่อนไหวของนักกีฬา และนักกีฬานั้นมีอาการเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนให้มีการพิจารณาด้วยความรวดเร็วและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อนักกีฬาที่ได้รับอาการบาดเจ็บนั้นคือ อย่าพยายามต่อข้อกระดูกด้วยตนเองเพราะจะทำให้นักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บนั้นเจ็บหนักไปกว่าเดิมดังนั้นจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายออกจากสนามการแข่งขันไปสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด